اجرای آهنگ زندگی ۶ فروردین زادروز زرتشت

اجرای فوق العاده زیبای سیامک بهروزیان آهنگ زندگی به مناسبت زادروز زرتشت ۶ فروردین ماه ۹۳ سالن زرتشتیان تهرانپارس