اجرای آهنگ من و تو در پژوهشگاه نفت

اجرای بی نظیر سیامک بهروزیان در جشن بزرگ سازه گستر سایپا در سالن پژوهشگاه نفت آهنگ من و تو از آلبوم زندگی اجرای فرودین ماه ۹۳