اجرای بی کسی در دریاچه خلیج فارس

اجرای بسیار زیبای سیامک بهروزیان در دریاچه زیبای خلیج فارس آهنگ بی کسی