اجرای خیال تو در دریاچه خلیج فارس

اجرای بسیار زیبای سیامک بهروزیان در دریاچه زیبای خلیج فارس آهنگ خیال تو از آلبوم زندگی