اجرای دوستم نداری در دریاچه خلیج فارس

اجرای بسیار زیبای سیامک بهروزیان در دریاچه زیبای خلیج فارس آهنگ دوستم نداری از آلبوم زندگی